KOMPENSATION FOR FASTE UDGIFTER

HVAD UDGØR KOMPENSATIONEN?
 80 % ved omsætningsnedgang på 80-100 %
 50 % ved omsætningsnedgang på 60-80 %
 25 % ved omsætningsnedgang på 40-60 %
 Ingen kompensation, hvis de faste udgifter i perioden er <25.000 kr.  Maksimal kompensation på 60 mio. kr. pr. virksomhed i perioden.  Kompensationen for faste omkostninger kan ikke overstige den samlede nedgang i omsætningen.  Skattepligtig.  Tabsbegrænsningspligt.  Der ydes ikke kompensation i det omfang virksomheden uretmæssigt har undladt at henføre omsætning til kompensationsperioden FORBUD MOD AT HOLDE ÅBENT  Virksomheden er midlertidigt forpligtet til at holde sine lokaler fuldt lukket for offentligheden.  Kompenseres med 100 % af virksomhedens faste omkostninger i det tidsrum forbuddet er gældende, hvis virksomheden ikke har haft omsætning i denne periode. REFERENCEPERIODE – OMSÆTNINGSTAB  Forventet omsætningstab (begrundet i COVID-19)  Efterfølgende regulering Referenceperioder:  Udgangspunkt: fra og med 1. april 2019 til og med 30. juni 2019  For virksomheder, der ikke har haft omsætning i ovennævnte periode: fra og med 1. december 2019 til og med 29. februar 2020  For virksomheder, der er stiftet efter den 1.december 2019: Fra stiftelsestidspunktet frem til den og med 9. marts 2020  Minimum én hel måned  Særlige omstændigheder kan begrunde anden opgørelsesperiode REFERENCEPERIODE – FASTE UDGIFTER  Virksomhedens realiserede faste omkostninger for en referenceperiode  Fra og med den 1. december 2019 til og med den 29. februar 2020.  Stiftet efter den 1. december 2019: fra stiftelsesdatoen til og med d. 9. marts 2020