Det er ved at være tid til indberetning er kvartalmoms, regnskab og selvangivelse, derfor spørger DFO Regnskab dig:

Har du selskab? Havde du regnskabsafslutning 31. december?
Så skal du senest den 31. maj, indberette dit regnskab til Erhvervs og Selskabsstyrelsen.

Har du kvartalsmoms?
Så skal du afregne senest den 1. juni.

Har du en virksomhed?
Så skal der indberettes selvangivelse senest den 1. juli.