Sæt tal på

Lav et etableringsbudget, driftsbudget, likviditetsbudget, samt et status budget.
(se øvrige opslag, hvor DFO Regnskab forklarer, hvad der er hvad, og hvad det skal bruges til).

Hvad er:

  • Etableringsbudget: Det viser, hvor mange penge du skal bruge for at kunne starte virksomheden op.
  • Driftsbudget. Det viser, hvilke indtægter og udgifter virksomheden forventer.
  • Likviditetsbudget: Det viser, hvilke beløb der forventes at gå ind og ud af kontoen måned for måned.

De tre typer budget viser hvordan bankbogen ser ud i løbet af året – og her kan du se om du får brug for en kassekredit, og i givet fald hvornår og hvor meget.

Et status budget er en oversigt over virksomhedens aktiver og passiver.

Aktiver og passiver er:

  • Aktiver er værdier som varelager, maskiner, penge på kontoen og tilgodehavender.
  • Passiver er indskud, lån, leverandør gæld, moms osv.

Husk: Der skal altid være balance mellem aktiver og passiver.