Krav om revision af små selskabers årsrapporter er forsvundet

Det betyder at ca. halvdelen af de danske selskaber selv må vælge, om de vil have deres årsrapporter revideret af en revisor. Reglerne giver selskaberne større fleksibilitet og vil samtidig bringe de danske revisionskrav på niveau med flertallet af de andre europæiske lande.

Danmarks små selskaber får nu mulighed for at vælge eller fravælge, om deres regnskaber skal være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor. Det betyder også, at krav om registrering af en ”officiel” revisor i de omfattede selskaber forsvinder. Selskaberne skal dog stadig indsende regnskaber, og regnskaberne skal fortsat overholde årsregnskabslovens krav til årsrapporter.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vurderer at ændringerne sammenlagt vedrører 75.000 selskaber i den såkaldte regnskabsklasse B. De omfattede selskaber skal leve op til to ud af tre krav:

  • De har højst en balancesum på 1,5 mio. kr.
  • De har maksimum en nettoomsætning på 3 mio. kr. og
  • De har ikke flere end 12 ansatte

Holdingvirksomheder, herunder modervirksomheder, og erhvervsdrivende fonde kan ikke anvende undtagelsen.

De selskaber, der ikke ønsker revision, skal træffe en beslutning om fravalg af revision på deres næste generalforsamling og tilføje beslutningen i den årsrapport, som skal godkendes på denne samme generalforsamling.